Poland

JURASSIC PARK

Last weekend I went with my classmate Artee (I like him very much :)) and my Dad to Jurassic Highlands. W ostatni weekend pojechałem z kolegą z klasy Artim (bardzo go lubię :)) i z moim Tatą na Jurę.