Did you know…?

Did you know…that boys from Hammer tribe in Ethiopia mustn’t pee while standing before they pass a Bull Jumping ceremony? 🙂 🙂 To pass the ceremony and become adults they have to jump at least four times over the bulls. This is how they prove that they are strong and ready to marry. Before the ceremony the boy must pee like a girl 😉

You can read more about this ritual in my post Bull Jumping in Omo Valley

Czy wiesz… chłopcy z plemienia Hamerów w Etiopii nie mogą sikać na stojąco zanim przejdą specjalną ceremonię Bull Jumping? 🙂 🙂 Chłopak musi przeskoczyć co najmniej 4 razy nad bykami żeby pokazać, że jest silny i gotowy do małżeństwa. Dopiero po ceremonii może sikać na stojąco – wcześniej musi to robić w kucki jak dziewczyna.😉

Więcej o tym rytuale możesz przeczytać w moim poście Bull Jumping in Omo Valley

? ? ?

Did you know…which is the southernmost city in the world?

It is Ushuaia, a city in Tierra del Fuego island, Patagonia, Argentina. In Argentina people call it “fin del mundo” (end of the world) or… “culo del mundo” (butt of the world) 🙂 🙂. From there it is only 1000 km to Antarctica! When we were there in January at 12.00 o’clock at night it was still bright because it is so close to the South Pole!

Czy wiesz…jak nazywa się najbardziej wysunięte na południe miasto na świecie! To Ushuaia [czytaj: usułaja], miasto na wyspie Ziemia Ognista, w Patagonii, w Argentynie. W Argentynie mówią na nie “fin del mundo” (koniec świata) albo… “culo del mundo” (pupa świata 🙂 🙂 Stamtąd jest tylko 1000 km na Antarktydę! Byliśmy tam w styczniu i o 12.00 w nocy było ciągle widno, bo to jest tak blisko bieguna południowego.

You can read more about my trip to Ushuaia in the post … Więcej o mojej podróży do Ushuaia w poście…

Penguins NOT from Madagascar…

? ? ?

Did you know… which animal is called ‘the Dutchman’?

‘The Dutchman’  is a monkey with a very long nose and a really big belly 🙂 🙂 🙂 . The real name of this monkey is a proboscis monkey :). (In Polish it is [nosacz] which means ‘a big nose’ 🙂 ). Proboscis monkey is endemic to Borneo, which means that it lives only there.  The local people gave it a nickname ‘the Dutchman’ becaue they were making fun of the Dutch colonists.

Czy wiesz… jakie zwierzę nazywane jest “Holendrem”? “Holender” to małpa z bardzo długim nosem i naprawdę dużym brzuchem 🙂 🙂 :). Naprawdę ta małpa nazywa się nosacz (po angielsku proboscis monkey). Nosacze na Borneo są endemiczne, co oznacza, że występują tylko tam. Lokalni mieszkańcy nadali im przezwisko “Holender” ponieważ w ten sposób naśmiewali się z holenderskich kolonizatorów.

You can read more about my trip to Borneo in the posts … Więcej o mojej podróży na Borneo w postach…

Headhunters and Men of the Forest, Orangutans May Be Dangerous, Loksado – the Cinnamon World, Derawan Magic Ocean – Mantas, Turtles, Jellyfish

? ? ?

Did you know… that on earth there is a mammal which lays eggs, has a poisonous claw and it lives only in one country? Probably you think that it was an evil killer monster!!! But it was only a sweet platypus. Platypuses live only in Australia. Don’t confuse this with Austria – there aren’t any Alpine platypuses!!! 🙂 😉 Ha, ha, ha. Platypus has in his claw a poisonous venom. This venom can kill a little puppy. Only a male has a venom in his claw (because he must protect his wife 😉 ). I lve platypuses, because they are really so sweet. From my visit in Sydney I have a cuddly toy platypus 🙂

Czy wiesz, że … jest na świecie taki ssak, który składa jaja, ma kolec jadowy i żyje tylko w jednym kraju? Pewnie wyobrażasz go sobie jako potwora zabójcę; a to tylko słodki dziobak!!! 🙂 😉 Dziobak żyje tylko w Australii. Nie pomylcie tego z Austrią, nie ma alpejskich dziobaków. 😉 🙂 Ha, ha, ha. Dziobak w swoim kolcu ma jad, który zabije nawet małego pieska 🙁 (tylko samiec ma kolec, bo musi walczyć o swoją dziewczynę 🙂 😉 ) Uwielbiam dziobaki, bo są okropnie słodkie, dlatego od pobytu w Sydney mam przytulankę dziobaka :).

? ? ?

Did you know… why the satellite dishes in Borneo are directly (vertically) to the sky? That’s because Borneo is on the equator. The satellites are flying above the equator.

Czy wiesz… dlaczego anteny satelitarne na Borneo są skierowane prosto (pionowo) w niebo? Jest tak, ponieważ Borneo leży na równiku, a satelity krążą nad równikiem.

 

You can read more about my trip to Borneo in the posts … Więcej o mojej podróży na Borneo w postach…

Headhunters and Men of the Forest, Orangutans May Be Dangerous, Loksado – the Cinnamon World, Derawan Magic Ocean – Mantas, Turtles, Jellyfish

? ? ?

Did you know… what is the most stinky fruit on earth? It’s durian. Durians grow in Southeast Asia. They really smell very bad. You mustn’t bring durian to your hotel or to the plane because this fruit really stinks! But it is so tasty!!!

Czy wiesz… jaki jest najbardziej śmierdzący owoc świata? To durian. Duriany rosną w południowo-wschodniej Azji. Naprawdę okropnie śmierdzą. Nie możesz wnosić duriana do hotelu ani do samolotu, bo ten owoc naprawdę cuchnie! Ale jest bardzo smaczny!!!

You can read more about my trip to Borneo in the posts … Więcej o mojej podróży na Borneo w postach…

Headhunters and Men of the Forest, Orangutans May Be Dangerous, Loksado – the Cinnamon World, Derawan Magic Ocean – Mantas, Turtles, Jellyfish

? ? ?

Did you know… that kiwis have very short beaks (bills)? Scientists have a theory that kiwis have very short beaks. They say that the bird’s beak is measured from its nostrils to the end. Kiwis have nostrils at the end of the beak.

Czy wiesz… że ptaki kiwi mają bardzo krótkie dzioby? Naukowcy uważają, że kiwi mają bardzo krótkie dzioby. Mówią, że dziób ptaka mierzy się od nozdrzy do jego końca, a kiwi mają nozdrza na końcu dzioba.

SCAN0009

Comments

 1. Reply

  Wiktor

  2 January 2017

  Czytałem twoją książkę (dziennik) i jestem zachwycony Borneo sam sposób jak prowadziłeś ten dziennik jest świetny czy jeszcze będą takie fajne książki jeżeli tak to czekam

  • Reply

   Simon planetkiwi

   6 February 2017

   Siemka, fajnie, że Ci się podobało. Dzięki! 🙂 A jeśli chodzi o drugą książkę, to wszyscy mnie o to pytają. Mam już pewien pomysł, ale na razie to tajemnica 😉

Leave a Comment

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. More Info | OK