🇬🇧 / 🇵🇱

🇵🇱 Czy wiesz, że… goryle górskie to gatunek krytycznie zagrożony wyginięciem. Żyją tylko w górach Wirunga na pograniczu Ugandy, Rwandy i Kongo i według badań z 2018 roku pozostało ich tylko 1010 osobników. Goryle górskie mają podobne dłonie i stopy jak ludzie, więc dotyk czują w taki sam sposób jak my. Każdy ma inny odcisk palca i unikalny wzór nosa. Niektóre goryle w niewoli (np. w trakcie badań), nauczyły się języka migowego i mogły porozumiewać się z ludźmi! Amerykańska badaczka Dian Fossey była pierwszą osobą, która zajęła się badaniem, ochroną goryli, i pierwszą, która nawiązała z nimi kontakt fizyczny. Poświęciła im życie często stosując kontrowersyjne metody w walce z kłusownikami. Została zamordowana 27 grudnia 1985 roku w niewyjaśnionych okolicznościach i pochowana koło swojego ukochanego goryla Digita (po ang. Liczba). Myślałem o niej, kiedy tropiliśmy goryle w Ugandzie i zastanawiałem się, czy gdyby nie ona, miałbym dziś szansę je zobaczyć… Możecie też obejrzeć jej niezwykłą historię w filmie „Goryle we mgle”.

🇵🇱 Więcej o tym, jak tropiliśmy goryle w Ugandzie, możecie poczytać w moim poście Goryle we mgle

🇬🇧 Did you know… that mountain gorillas are critically endangered. They live in Wirunga Mountains at the borders of Uganda, Rwanda and Democratic Republic of Congo. According to 2018 research there are only 1010 gorillas in the wild. The gorillas have similar palms and feet as humans and they feel touch the same way as we do. Each one has a different fingerprint and they have unique nose patterns. Some gorillas in captivity (for example during research) learned a sign language and could communicate with people! American scientist Dian Fossey was the first person who studied gorillas, tried to protect them and who got a physical contact with them. She sacrifised her life for them often fighting with the poachers and using very controversial methods. She was murdered on 27 December 1985 in unexplained circumstances and she was burried aside her most loved gorilla Digit. When we trekked to see the gorillas in Uganda I thought a lot about her and I wondered if I would have a chance to see them if it wasn’t for her… You ca watch her story in the movie “Gorillas in the mist”.

🇬🇧 You can read more about how we trekked the gorillas in Uganda in my post Gorillas in the mist

? ? ?

Did you know… how hornbills protect their eggs and chicks? A male puts female into the tree hollow with unhatched eggs and seals the entrance with mud! He leaves only a small hole to give food to her. It is also very funny because when she wants to poo, she has to poo by “shooting” her droppings through that small hole in the entrance. 😉 😉 You can read more about this beautiful birds and their terrible fate in my post Deadly Souvenirs.

Czy wiesz… jak dzioborożce chronią swoje jaja i pisklęta? Samiec  umieszcza samicę w dziupli razem z niewyklutym jajem i zalepia wejście do dziupli błotem. Zostawia tylko małą dziurkę, przez którą dostarcza jej jedzenie. To jest też mega śmieszne, bo kiedy samica chce zrobić kupę, to musi „strzelać” bobkami przez tę małą dziurkę w wejściu do dziupli. 😉 😉 Więcej o tych fascynujących ptakach i ich strasznym losie możesz poczytać w moim poście o Sumatrze Deadly Souvenirs.

? ? ?

Did you know…that boys from Hammer tribe in Ethiopia mustn’t pee while standing before they pass a Bull Jumping ceremony? 🙂 🙂 To pass the ceremony and become adults they have to jump at least four times over the bulls. This is how they prove that they are strong and ready to marry. Before the ceremony the boy must pee like a girl 😉

You can read more about this ritual in my post Bull Jumping in Omo Valley

Czy wiesz… chłopcy z plemienia Hamerów w Etiopii nie mogą sikać na stojąco zanim przejdą specjalną ceremonię Bull Jumping? 🙂 🙂 Chłopak musi przeskoczyć co najmniej 4 razy nad bykami żeby pokazać, że jest silny i gotowy do małżeństwa. Dopiero po ceremonii może sikać na stojąco – wcześniej musi to robić w kucki jak dziewczyna.😉

Więcej o tym rytuale możesz przeczytać w moim poście Bull Jumping in Omo Valley

? ? ?

Did you know…which is the southernmost city in the world?

It is Ushuaia, a city in Tierra del Fuego island, Patagonia, Argentina. In Argentina people call it “fin del mundo” (end of the world) or… “culo del mundo” (butt of the world) 🙂 🙂. From there it is only 1000 km to Antarctica! When we were there in January at 12.00 o’clock at night it was still bright because it is so close to the South Pole!

Czy wiesz…jak nazywa się najbardziej wysunięte na południe miasto na świecie! To Ushuaia [czytaj: usułaja], miasto na wyspie Ziemia Ognista, w Patagonii, w Argentynie. W Argentynie mówią na nie “fin del mundo” (koniec świata) albo… “culo del mundo” (pupa świata 🙂 🙂 Stamtąd jest tylko 1000 km na Antarktydę! Byliśmy tam w styczniu i o 12.00 w nocy było ciągle widno, bo to jest tak blisko bieguna południowego.

You can read more about my trip to Ushuaia in the post …

Więcej o mojej podróży do Ushuaia w poście…

Penguins NOT from Madagascar…

? ? ?

Did you know… which animal is called ‚the Dutchman’?

‚The Dutchman’  is a monkey with a very long nose and a really big belly 🙂 🙂 🙂 . The real name of this monkey is a proboscis monkey :). (In Polish it is [nosacz] which means ‚a big nose’ 🙂 ). Proboscis monkey is endemic to Borneo, which means that it lives only there.  The local people gave it a nickname ‚the Dutchman’ becaue they were making fun of the Dutch colonists.

Czy wiesz… jakie zwierzę nazywane jest „Holendrem”? „Holender” to małpa z bardzo długim nosem i naprawdę dużym brzuchem 🙂 🙂 :). Naprawdę ta małpa nazywa się nosacz (po angielsku proboscis monkey). Nosacze na Borneo są endemiczne, co oznacza, że występują tylko tam. Lokalni mieszkańcy nadali im przezwisko „Holender” ponieważ w ten sposób naśmiewali się z holenderskich kolonizatorów.

You can read more about my trip to Borneo in the posts …

Więcej o mojej podróży na Borneo w postach…

Headhunters and Men of the Forest, Orangutans May Be Dangerous, Loksado – the Cinnamon World, Derawan Magic Ocean – Mantas, Turtles, Jellyfish

? ? ?

Did you know… that on earth there is a mammal which lays eggs, has a poisonous claw and it lives only in one country? Probably you think that it was an evil killer monster!!! But it was only a sweet platypus. Platypuses live only in Australia. Don’t confuse this with Austria – there aren’t any Alpine platypuses!!! 🙂 😉 Ha, ha, ha. Platypus has in his claw a poisonous venom. This venom can kill a little puppy. Only a male has a venom in his claw (because he must protect his wife 😉 ). I lve platypuses, because they are really so sweet. From my visit in Sydney I have a cuddly toy platypus 🙂

Czy wiesz, że … jest na świecie taki ssak, który składa jaja, ma kolec jadowy i żyje tylko w jednym kraju? Pewnie wyobrażasz go sobie jako potwora zabójcę; a to tylko słodki dziobak!!! 🙂 😉 Dziobak żyje tylko w Australii. Nie pomylcie tego z Austrią, nie ma alpejskich dziobaków. 😉 🙂 Ha, ha, ha. Dziobak w swoim kolcu ma jad, który zabije nawet małego pieska 🙁 (tylko samiec ma kolec, bo musi walczyć o swoją dziewczynę 🙂 😉 ) Uwielbiam dziobaki, bo są okropnie słodkie, dlatego od pobytu w Sydney mam przytulankę dziobaka :).

? ? ?

Did you know… why the satellite dishes in Borneo are directly (vertically) to the sky? That’s because Borneo is on the equator. The satellites are flying above the equator.

Czy wiesz… dlaczego anteny satelitarne na Borneo są skierowane prosto (pionowo) w niebo? Jest tak, ponieważ Borneo leży na równiku, a satelity krążą nad równikiem.

You can read more about my trip to Borneo in the posts …

Więcej o mojej podróży na Borneo w postach…

Headhunters and Men of the Forest, Orangutans May Be Dangerous, Loksado – the Cinnamon World, Derawan Magic Ocean – Mantas, Turtles, Jellyfish

? ? ?

Did you know… what is the most stinky fruit on earth? It’s durian. Durians grow in Southeast Asia. They really smell very bad. You mustn’t bring durian to your hotel or to the plane because this fruit really stinks! But it is so tasty!!!

Czy wiesz… jaki jest najbardziej śmierdzący owoc świata? To durian. Duriany rosną w południowo-wschodniej Azji. Naprawdę okropnie śmierdzą. Nie możesz wnosić duriana do hotelu ani do samolotu, bo ten owoc naprawdę cuchnie! Ale jest bardzo smaczny!!!

You can read more about my trip to Borneo in the posts …

Więcej o mojej podróży na Borneo w postach…

Headhunters and Men of the Forest, Orangutans May Be Dangerous, Loksado – the Cinnamon World, Derawan Magic Ocean – Mantas, Turtles, Jellyfish

? ? ?

Did you know… that kiwis have very short beaks (bills)? Scientists have a theory that kiwis have very short beaks. They say that the bird’s beak is measured from its nostrils to the end. Kiwis have nostrils at the end of the beak.

Czy wiesz… że ptaki kiwi mają bardzo krótkie dzioby? Naukowcy uważają, że kiwi mają bardzo krótkie dzioby. Mówią, że dziób ptaka mierzy się od nozdrzy do jego końca, a kiwi mają nozdrza na końcu dzioba.

SCAN0009

Comments

 1. Odpowiedz

  Wiktor

  2 stycznia 2017

  Czytałem twoją książkę (dziennik) i jestem zachwycony Borneo sam sposób jak prowadziłeś ten dziennik jest świetny czy jeszcze będą takie fajne książki jeżeli tak to czekam

  • Odpowiedz

   Simon planetkiwi

   6 lutego 2017

   Siemka, fajnie, że Ci się podobało. Dzięki! 🙂 A jeśli chodzi o drugą książkę, to wszyscy mnie o to pytają. Mam już pewien pomysł, ale na razie to tajemnica 😉

 2. Odpowiedz

  Michał

  30 czerwca 2017

  Książka (dziennik) o podróży na Borneo była super…
  Mam nadzieję że pojawi się kolejna

  • Odpowiedz

   Simon planetkiwi

   7 lipca 2017

   Dzięki! Ja też mam taką nadzieję. I pracuję nad tym, żeby sie pojawiła 😉

 3. Odpowiedz

  Kaja

  31 lipca 2017

  Dopiero wpadłam na Twój blog, ale już go uwielbiam. Jest mega! I bardzo podoba mi się Twoja książka (dziennik). Mam nadzieję, że wkrótce pojawi się kolejny tom 🙂
  Pozdrawiam serdecznie

 4. Odpowiedz

  Monika

  9 sierpnia 2017

  Super książka ( dziennik) mam nadzieję że niedługo pojawi się kolejna

  • Odpowiedz

   Simon planetkiwi

   8 października 2017

   Dzięki! Na pewno będzie. Ale jeszcze nie wiem, kiedy. Może na wiosnę… 😉

 5. Odpowiedz

  Szymon

  18 października 2017

  Czytałem książke oraz film o orangutanie

  • Odpowiedz

   Simon planetkiwi

   23 października 2017

   To super! Mam nadzieję, że Ci się podobało 😉

 6. Odpowiedz

  Ala

  4 grudnia 2017

  Hejka Simon! Czytałam twoją książkę w której opowiadałeś o durianie. Na sam widok tej bomby smrodowej mnie mdli. Ohyda! Szacun że coś takiego do ręki wziąłeś. Napisz jeszcze jakąś książkę:)

  • Odpowiedz

   Simon planetkiwi

   4 grudnia 2017

   No, durian jest naprawdę ohydny 😉 A książkę właśnie kończę drugą. Jeszcze trochę cierpliwości. Ukaże się na wiosnę 😉

Leave a Comment

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. More Info | OK